Şimdi ekonomiye ve finansal istikrara odaklanma zamanı

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş: İhracatı artıracak politikalara önem verilmeli

Yerel seçimlerin geride kalmasıyla 4 yıllık seçimsiz bir dönem ülkemiz için önemli bir fırsattır. Şimdi ekonomimize, ihracatımıza odaklanma zamanı gelmiştir. Bizler bundan sonra yapısal reformların hızla hayata geçirilmesini ve ihracatımızı arttıracak politikalara önem verilmesini bekliyoruz. Bir numaralı gündem maddemiz ise tüm gücümüzle enflasyonla mücadeleye olmalıdır. Enflasyonla mücadele para ve maliye politikası eşgüdümünde daha başarılı olacaktır.

Üretimin korunması ve geliştirilmesi, yine üretimde sürdürülebilirliğin zarar görmemesi çok önemli. Mesleki eğitim, istihdam politikaları, vergi reformu, kurumsal altyapının güçlendirilmesi, yeni sanayi ekosistemlerinin oluşturulması, kilit teknolojilerin ülkemize kazandırılması, enerji verimliliği, yeşil ve dijital dönüşüme ülkemizin hazırlanması gibi bir dizi alanda iyileştirme-geliştirmeler bekliyoruz.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi: Mali disiplinden kopmamalıyız

Maalesef ekonomik olarak toplumun her kesimiyle ciddi bir türbülanstan geçiyoruz. Küresel sorunlar ve ülkemize özgü problemlerimizi göz önünde bulundurarak çözüme dayalı, her alanda atılım sağlayacak adımlar atılmalı ve yapısal reformları hayata geçirmeliyiz.

Ekonomi yönetiminin uyguladığı orta vadeli program çerçevesinde mali disiplinden kopmadan düzlüğe çıkabiliriz. Tabi bu kolay bir süreç değil hepimiz için zorlukları var ancak bunu başardığımızda yüksek enflasyon, yüksek kur ve yüksek faiz gibi sorunlarımızın üstesinde gelebiliriz. Bu sayede en büyük beklentimiz olan istikrar, öngörülebilirlik ve güven ortamını tesisi noktasında mesafe katedebiliriz. Depremi yaşamış, zorlukları ve sorumlulukları çok daha fazla olan sanayiciler olarak bizler de üretim, ihracat ve istihdamımızla bu sürece katkı vermeye devam edeceğiz.

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler: Seçimler bitti, şimdi sorunları çözme vakti

Ülke genelinde ekonomiye, Eskişehir’de ise şehrin sorunlarının çözümüne öncelik verilmesi gerekiyor. Türkiye’de enflasyonun düşürülmesi ve fiyat istikrarının sağlanması şart. Eskişehir’de ise öncelikli çözülmesi gereken konuların başında Kuzey Çevre Yolu, kentsel dönüşüm ve trafik meselesi var. Deprem bölgesi olan Eskişehir’in yapı stokunun güçlenmesi büyük bir önem taşıyor. Eskişehir’i ilgilendiren tüm konularda belediyelerin şehirdeki kurum ve kuruluşlarla istişare halinde olması gerekiyor. Bu sayede Eskişehir’in mevcut sorunlarının çok daha kısa sürede ve her kesimin ortak iradesiyle çözüme kavuşacağına inanıyorum.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım: Eğitim ve hukukta yapısal adımlar bekliyoruz

Seçim sürecinin tamamlanmasıyla ülkemizde başta ekonomi olmak üzere; eğitim ve hukuk alanında yapısal reformların gerçekleşeceği bir sürecin başlamasını diliyorum. Gaziantep Ticaret Odası olarak yerel yönetimlerimizle birlikte Gazişehrimiz için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü: Şimdi yapısal reform zamanı

31 Mart Mahalli İdareler Seçim sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Artık önümüzde seçimsiz bir 4 yıl var. Seçimsiz bu dört yılı, bir fırsat dönemi olarak değerlendirmeliyiz. Enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürme mücadelemizi sürdürmeliyiz. Türk sanayisinin üretim gücünü artıracak yapısal reformları öncelemeliyiz.

Dünyanın büyük bir dönüşümden geçtiği bu dönemde, organize sanayi bölgelerimizin yatırım ve üretim avantajlarını artıracak düzenlemeleri hızla hayata geçirmeli, sanayicilerimizin yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm süreçlerini destekleyecek yeni argümanlar geliştirmeliyiz. Organize sanayi bölgeleri olarak, 81 İlimizde, 67 bin fabrikamız ve 2.6 milyonun üzerindeki çalışanımızla daha müreffeh bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz.

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli: Kazanmamız gereken küresel bir seçim var

Merkezi ve yerel yönetimler arasında kendine özgü bir denge tercihinde bulunan Türkiye’nin önünde seçimsiz geçecek 4 yılı aşkın bir süre var. Türkiye, bu sürede iyi bir yönetişim örneği sergileyerek, omuz omuza vererek küresel sistemde hakkıyla varolma seçimini kazanmak zorundadır. Türkiye’yi dayanıklı bir ülke haline getirmek için binalarımızı dönüştürmekten Türk Lirası’nın itibarını artırmaya kadar, koşullar nedeniyle aşınmış bütün uzuvlarımızı tedavi etmenin temel ve tek yolu, iyi tasarlanmış ve kararlılıkla uygulanan reformlardır. Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu dünyanın en geçerli pasaportlarından biri haline geldiği gün, ülkece bu seçimi kazanmış sayabiliriz.

KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu: Yapısal reformlarda kararlı olmalıyız

Ekonomide atılması gereken birçok adım ve yapılması gereken iş var. Enflasyonla mücadele, para ve maliye politikalarının uyumlu bir şekilde yürütülmesiyle daha etkili olacaktır. Bu doğrultuda tüm gücümüzle enflasyonla mücadele etmeye ve üretmeye odaklanmalıyız. Üretim gücümüzün korunması ve işletmelerimizin sürdürülebilirliğinin sağlanması büyük önem taşıyor. Bu noktada, yapısal reformlara odaklanarak kararlı adımlar atmamız gerekiyor.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk: Finansal istikrar iş dünyasının ortak beklentisi

“Yerel seçimlerin geride kalmasıyla, ülkemizin 4 yıllık seçimsiz dönemini iyi değerlendirmeliyiz. Enflasyonda düşüş ve finansal istikrar için ekonomi programının kararlılıkla devam etmesi iş alemimizin ortak beklentisidir. Daha güçlü bir Türkiye yolunda iş dünyası olarak daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için çalışmaya devam edeceğiz.

ATB Başkanı Ali Çandır: Tarım sektörüne odaklanılmalı

31 Mart’ta halkımız sandık başına giderek seçimini yapmıştır. “Seçim bitti geçim zamanı” diyoruz. Halkın birinci gündemi enflasyondur, enflasyonun ateşini düşürecek adımlar atılmalı, kararlılıkla sürdürülmelidir. Mali disiplinden taviz vermediğimiz, üretime, istihdama, ihracata odaklandığımız, kamuda tasarrufu ön planda tuttuğumuz bir dönem olmalı. Tarım ise bu dönem ayrıca üzerinde durulması gereken bir sektördür. Bizler iş dünyası olarak daha fazla istihdam sağlamaya, daha fazla ihracat yapmaya var gücümüzle çalışacağız.

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen: Enflasyonla mücadelemizi sürdürmeliyiz

Türkiye’nin önünde artık seçimsiz bir 4 yıl var. Daha güçlü bir Türkiye için bu 4 yılı fırsat dönemine çevirmeliyiz. Enflasyonla mücadelemizi sürdürmeliyiz. Yeni bir reform dönemi inşa ederek, üretimi güçlü kılacak düzenlemeleri hızla hayata geçirmeliyiz. Konya gibi Anadolu şehirlerinin sanayileşme sürecini geliştirmesi için lojistik başta olmak üzere her alanda daha fazla desteğe ihtiyacı var. Önümüzdeki dönemde bu şehirlerimizin yatırım ve üretim avantajlarını artıracak, yeni düzenlemelerin de mutlaka hayata geçirilmesi lazım.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli: Refahı artıracak tedbirler bekliyoruz

Yeni dönemde ülkemizin, şehrimizin ve halkımızın çözülmesi gereken sorunları bulunmaktadır. Artık seçim geride kalmıştır. Esas gündemimiz olan ekonomiye odaklanmamız lazım. Ekonomide aşılması gereken engeller ve hızla alınması gereken kararlar önümüzde bizleri bekliyor. Düşük enflasyon ortamına ulaşmak, üretimde ve ihracatta sürdürülebilir bir artışı sağlamak, istikrarlı ve dengeli bir ekonomik ortama kavuşmak için alınması gereken tedbirler hızla uygulamaya konulmalıdır. Ekonomik reformlar toplumsal dengeler gözetilerek biran önce yapılmalı, özellikle enflasyon nedeniyle gelir düzeyi düşük kesimlerin refahını arttıracak tedbirlere de öncelik verilmelidir.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener: Orta Vadeli Program’a kararlılıkla devam edilmeli

Öncelikli mücadele alanı olan enflasyonun tek haneye düşürülmesine yönelik T.C.Merkez Bankası’nın uyguladığı sıkı para politikası yanında selektif kredi politikası ve hassas bütçe dengesinin gözetilmesi önem taşıyor. 2024-2026 Orta Vadeli Programın kararlılıkla uygulanmaya devam edilmesi; program çerçevesinde açıklanan, vergi reformu başta olmak üzere, tüm yapısal reformların hayata geçirilerek şirketlerimizin verimliliğinin arttırılması ve yurtdışındaki rakipleriyle eşit şartlarda mücadele edebilmelerinin sağlanmasının önemini vurgulamak istiyorum.

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır: Sorunlarımızı çözme zamanı gelmiştir

Artık hep birlikte ekonomiye, üretime, istihdama, ihracata odaklanmalıyız. Ülkemizin iş ve aşla gelecek olan refaha ve bunun yarattığı toplumsal huzura ihtiyacı var. Gençlerin bir meslek sahibi olmaya ihtiyacı var. Ticarete, teknolojiye, bilime ve çağı yakalamamızı sağlayacak olan gerçek gelişmelere odaklanalım. Bizi zayıflatan, ekonomimizi, milletimizin birliğini, refahını, huzurunu, zenginliğini zayıflatan her yapay sorundan uzak duralım. Mersin özelinde kentimizin çözüm bekleyen sorunlarını kentin tüm dinamikleriyle ortaya koyduk, Başkanlarla seçim öncesi paylaştık. Artık, kolları sıvama ve yeni bir enerjiyle, sorunlarımızı çözme zamanıdır.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Ruhi Koçak: Ekonomi için rasyonel bir mücadele gerekiyor

Maalesef seçim nedeniyle ekonomiye ve bu alandaki reformlara yönelik tempo arzu edilen seviyede olmadı. Artık çok ivedi bir şekilde ekonomiye ve sorunlara odaklanmak gerekiyor. Önümüzde enflasyon ve yapısal reformların hayata geçirilmesi başta olmak üzere birçok sorunla kalıcı, sürdürülebilir ve rasyonel bir mücadele için çok iyi değerlendirilmesi gereken bir dönem var.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x